Tööriist,
mis inspireerib

Meist

Me ei kujunda mitte üksnes tööriista, vaid ka töösse suhtumist, mis hõlmab rahuldust ja kergendustunnet ükskõik millisest tehtud tööst.
Meie tööriistad on kvaliteetsed ja ohutud, nende tootmisel kasutatakse tänapäeva tehnoloogiaid ja materjale ning me võime kinnitada: neid saab uuenduslikkuse poolest võrrelda nende päritolumaaga — Eestiga. Me valime kogu maailmast parimaid tootjaid. Me mõistame sarnaselt paljude teistega, et tööriist ei ole mitte üksnes töövahend, vaid ka abimees meie plaanide ja ideede elluviimiseks, ning nagu tõelisele abimehele kohane, oleme andnud sellele nimeks My TOOLS.

Mõeldud selleks,
et teha Sinu töö lihtsamaks

Materjal TPR MyToolsi toodangus

Kui on kätte jõudnud aeg otsustada, millist materjali meie tööriistades kasutada, tuleb kaaluda kõiki võimalikke variante. Traditsiooniliselt valmistati tööriistade käepidemed plastist, kummist või mõlemast. Termoplastsed elastomeerid, mida nimetatakse ka termoplastseks kummiks (TPR), on materjalid, mida saab korduvalt pehmendada (sulatada) kõrgemal temperatuuril. Esimene termoplastne elastomeer (TPE) muutus kättesaadavaks 1959. aastal ning sestsaadik on selliste materjalide hulk pidevalt kasvanud.

Materjal TPR MyToolsi toodangus

Kui on kätte jõudnud aeg otsustada, millist materjali meie tööriistades kasutada, tuleb kaaluda kõiki võimalikke variante. Traditsiooniliselt valmistati tööriistade käepidemed plastist, kummist või mõlemast. Termoplastsed elastomeerid, mida nimetatakse ka termoplastseks kummiks (TPR), on materjalid, mida saab korduvalt pehmendada (sulatada) kõrgemal temperatuuril. Esimene termoplastne elastomeer (TPE) muutus kättesaadavaks 1959. aastal ning sestsaadik on selliste materjalide hulk pidevalt kasvanud.

Kvaliteetse tööriista korral peavad olema täidetud kõik vajalikud kriteeriumid: kompamisaistingud ja kummi välisilme, mehaaniliste omaduste muutumine laiades piirides, omaduste püsivus, suur valik tehnilisi lahendusi, vastupidavus atmosfääri, hapete, leeliste ja muude vesilahuste toimele. Samuti ei tohi unustada ökoloogiaga seonduvaid probleeme. Termoplastseid elastomeere saab sulatada ja korduvalt kasutada ning neid on kerge töödelda.

 

TPE-sid kasutatakse toodete uuenduslike lahenduste käigus üha enam standardsete plastide ja elastomeeride asendajatena. Tänu elastse ja termoplastse komponendi (faasi) kombinatsioonide suurele arvule, mis võimaldab muuta mehaanilisi parameetreid laias vahemikus, kuuluvad TPE-d kõige kiiremini arenevate materjalide hulka.

Keskkonnasäästlikkus, vastupidavus õlide toimele, välisilme ja kompamisaistingud — kõik see on oluline kvaliteetse tööriista väljatöötamisel

 

TPE-materjalid tagavad paljude profitööriistade parema kvaliteedi

Tootjad suurendavad kasutatavate TPE-de kogust seetõttu, et sellega kaasneb oluline kokkuhoid seoses nende töötlemisvõimalustega olemasolevate, plastide jaoks mõeldud seadmete abil. Kumm, nii looduslik kui ka sünteetiline, on materjal, milles peab kõvastumiseks toimuma keemiline reaktsioon valamise või ekstrusiooni käigus, sellist reaktsiooni nimetatakse tavaliselt vulkaniseerimiseks. Selle protsessi tõttu ei kõlba tavalised plastide või TPR-i töötlemiseks mõeldud seadmed kummitoodete valmistamiseks. Vulkaniseerimisreaktsiooni toimumiseks vajalik aeg oleneb paljudest teguritest, kuid tavaliselt jääb see vahemikku 20 minutist kuni paari tunnini. Teisest küljest võimaldab termoplastse kummi valamiseks ja ekstrusiooniks kasutatav protsess loobuda pikast vulkaniseerimisest ning lühendada toote kõvastumisaega kuni 20 sekundini.

Termoplastsete elastomeeride kasutamisel tajume paremaid kompamisaistinguid ja saame parema väljanägemisega tooted, samuti kaasnevad sellega eelised, nagu vastupidavus kokkupuutele õlide ja inimnahaga. Tänu sellistele teguritele tagavad kõnesolevad materjalid paljude profitööriistade parema kvaliteedi.

Rohkem
Vähem

Materjal TPR MyToolsi toodangus

Materjal TPR MyToolsi toodangus

Kui on kätte jõudnud aeg otsustada, millist materjali meie tööriistades kasutada, tuleb kaaluda kõiki võimalikke variante. Traditsiooniliselt valmistati tööriistade käepidemed plastist, kummist või mõlemast. Termoplastsed elastomeerid, mida nimetatakse ka termoplastseks kummiks (TPR), on materjalid, mida saab korduvalt pehmendada (sulatada) kõrgemal temperatuuril. Esimene termoplastne elastomeer (TPE) muutus kättesaadavaks 1959. aastal ning sestsaadik on selliste materjalide hulk pidevalt kasvanud.

Kvaliteetse tööriista korral peavad olema täidetud kõik vajalikud kriteeriumid: kompamisaistingud ja kummi välisilme, mehaaniliste omaduste muutumine laiades piirides, omaduste püsivus, suur valik tehnilisi lahendusi, vastupidavus atmosfääri, hapete, leeliste ja muude vesilahuste toimele. Samuti ei tohi unustada ökoloogiaga seonduvaid probleeme. Termoplastseid elastomeere saab sulatada ja korduvalt kasutada ning neid on kerge töödelda.


Ehitusel kasutatavate vesiloodide ajalugu

Tsivilisatsiooni kogu ajaloo vältel on inimesed püstitanud üha keerulisemaid konstruktsioone, seejuures on nad pidevalt kokku puutunud vajadusega paigaldada teatavad osad rangelt horisontaalselt või vertikaalselt. Selleks õppisid inimesed kiiresti kasutama füüsika peamisi seadusi. Lihtsad loodid, see tähendab niidi otsas rippuvad raskused, võimaldasid alati piisavalt täpselt kontrollida vertikaalsust, vedelikuga täidetud ja ülespoole suunatud otstega painduvat toru sai kasutada lihtsaima vesiloodina. Me ei tea täpselt, mida kasutasid püramiide ehitanud egiptlased, kui võime oletada, et inimesed, kes olid võimelised püstitama selliseid suurejoonelisi ehitisi, olid juba õppinud kasutama kõnesolevaid lihtsaid tööriistu.

Ehitusel kasutatavate vesiloodide ajalugu

Tsivilisatsiooni kogu ajaloo vältel on inimesed püstitanud üha keerulisemaid konstruktsioone, seejuures on nad pidevalt kokku puutunud vajadusega paigaldada teatavad osad rangelt horisontaalselt või vertikaalselt. Selleks õppisid inimesed kiiresti kasutama füüsika peamisi seadusi. Lihtsad loodid, see tähendab niidi otsas rippuvad raskused, võimaldasid alati piisavalt täpselt kontrollida vertikaalsust, vedelikuga täidetud ja ülespoole suunatud otstega painduvat toru sai kasutada lihtsaima vesiloodina. Me ei tea täpselt, mida kasutasid püramiide ehitanud egiptlased, kui võime oletada, et inimesed, kes olid võimelised püstitama selliseid suurejoonelisi ehitisi, olid juba õppinud kasutama kõnesolevaid lihtsaid tööriistu.

Esimese nn vesiloodi, milles vedelikuna kasutati alkoholi, leiutas Melchisédech Thévenot (1620–1692), jõukas Prantsusmaa loodusteadlane ja kirjanik. Ta kirjeldas sellise seadme ehitust oma kirjades teistele õpetlastele Londonis ja Firenzes. Säärased vesiloodid võeti kasutusele alul Prantsusmaal ja sealt levisid need järk-järgult teistesse riikidesse. Varased piiritusega täidetud vesiloodid kujutasid endast väikese kumeruse ja konstantse sisemise läbimõõduga klaastorusid. Selle kumeruse tõttu liikus õhumull täpselt toru kumeruse tsentrisse. Hiljem hakati kasutama «tünnikujulisi» torusid, mille läbimõõt keskosas oli veidi suurem kui otstes. See võimaldas kasutada loodi ka ümberpööratud olekus.

Tänapäevastes vesiloodides on kasutusel veel palju täiustusi, mis muudavad selle seadme keeruliseks tehniliseks tööriistaks. On olemas löögikindlad vesiloodid, mida kasutatakse plaatimistöödel ja kivide paigaldamisel; eri konstruktsiooniga seadmed, mille korral näeb mulli kõikides suundades; instrumendid, mille süsteemid kaitsevad löökide, kukkumise ja muude välismõjude eest. Sellest kõigest hoolimata on töö aluspõhimõte jäänud samaks nagu leiutamise ajal.

Vesiloodide arengu järgmiseks etapiks sai ümarvesilood — väike ümmargune tasapinnalise põhja ja veidi kumera klaasist pealisosaga nõu. See võimaldab pinda loodida korraga kõikides suundades, traditsiooniline vesilood aga üksnes oma telje suunas.

Tänapäevastes vesiloodides on kasutusel veel palju täiustusi, mis muudavad selle seadme keeruliseks tehniliseks tööriistaks. On olemas löögikindlad vesiloodid, mida kasutatakse plaatimistöödel ja kivide paigaldamisel; eri konstruktsiooniga seadmed, mille korral näeb mulli kõikides suundades; instrumendid, mille süsteemid kaitsevad löökide, kukkumise ja muude välismõjude eest. Sellest kõigest hoolimata on töö aluspõhimõte jäänud samaks nagu leiutamise ajal.

Ja töö
on meeldiv

Oksakäärid

Oksakäärid on ühed tähtsaimad vahendid mitmekesiste aiatööriistade hulgas. Õige kasutamise korral oleneb just sellest lihtsast mehaanilisest vahendist taimede saagikus, tervis ja välisilme, kuid peamiseks on siiski seda kasutava inimese meeleolu ja emotsioonid. Paljud arvavad, et oksakäärid on piisavalt kitsa kasutusvaldkonnaga tööriist, mida tarvitatakse üksnes hooajaliselt, piiratud ajavahemikul. See pole kaugeltki nii. Oksakääre võib nimetada kõige universaalsemaks vahendiks kõigi aiatööriistade seas. Vilja- ja ilupuude, marjapõõsaste ja elustarade, lillepeenarde ja viinamarjaistanduste korral kasutatakse oksakääre aasta ringi. Vaatame nüüd lähemalt neid toiminguid, mida tuleb teha, et hoida aed optimaalses seisundis nii viljakandvuse kui ka ilu poolest.

Oksakäärid

Oksakäärid on ühed tähtsaimad vahendid mitmekesiste aiatööriistade hulgas. Õige kasutamise korral oleneb just sellest lihtsast mehaanilisest vahendist taimede saagikus, tervis ja välisilme, kuid peamiseks on siiski seda kasutava inimese meeleolu ja emotsioonid. Paljud arvavad, et oksakäärid on piisavalt kitsa kasutusvaldkonnaga tööriist, mida tarvitatakse üksnes hooajaliselt, piiratud ajavahemikul. See pole kaugeltki nii. Oksakääre võib nimetada kõige universaalsemaks vahendiks kõigi aiatööriistade seas. Vilja- ja ilupuude, marjapõõsaste ja elustarade, lillepeenarde ja viinamarjaistanduste korral kasutatakse oksakääre aasta ringi. Vaatame nüüd lähemalt neid toiminguid, mida tuleb teha, et hoida aed optimaalses seisundis nii viljakandvuse kui ka ilu poolest.

Alustame traditsioonilistest kevadtöödest. Loomulikult on selleks esmajoones oksalõikus, seda nii võra kujundamise kui ka sanitaarses mõttes, sest talvel on mõni oks võinud külmuda või lume raskuse all murduda. Sama kehtib ka põõsaste ja viinamarjataimede kohta, eriti siis, kui tegemist on lehtlatel või rööptoestikel kasvavate avamaasortidega. Oksakäärid kergendavad tööd ka siis, kui soovite oma aeda lisada midagi uut pookimise abil. Mai lõpuks on vaja eemaldada esimese põlvkonna vesivõsud enne seda, kui need on jõudnud kattuda lehestikuga, muidu võtavad need valmivatele viljadele vajaliku valguse ja toitained ära. Mitmeaastased dekoratiivtaimed alates roosipõõsastest ning lõpetades pukspuudest ääriste ja iseseisvate geomeetriliste rühmadega. Suvel ootavad jooksvate töödena nii sanitaarlõikused (osa oksi kuivavad ja saavad kahjurite kahjustusi) kui ka viljumise reguleerimine, külgvõsude kärpimine ja köitraagude eemaldamine viinamarjataimedelt. Juulis ilmub teine põlvkond vesivõsusid, mis tuleb samuti õigel ajal eemaldada. Seejärel minnakse saagikoristuse käigus sujuvalt üle sügistöödele. Taas tuleb hooldustööna võrasid kujundada, vääte eemaldada ja talveks vaarika korduvviljuvaid sorte lõigata. Optimeerimise ja aja kokkuhoiu mõttes võib osa aias taimelõikusega seonduvaid töid jätta talveks. Ring on sulgunud.

Meie tööriist on valitud eesmärgiga muuta aeg, harrastus ja elu naudinguks!

Ma olen kindel, et leidub skeptikuid, kes võivad näiteks väita, et «vesivõsudega seonduvad küsimusi ei ole piisavalt põhjalikult käsitletud». Kõigeks on oma aeg. Meil on veel võimalusi üksikasjalikumalt vaadelda kõiki sügistöid ühtse tervikuna ja iga toimingut eraldi. Vaieldamatuks jääb aga tõsisasi, et oksakäärid on väga tähtsad vahendid aia (õueaiamaa) eest hoolitsemisel. Peamine tegur on tööks kulunud aeg Ja meie püüame selle aja muuta nauditavaks. Meie klient on inimene, kelle suhtumist aiatöödesse kirjeldavad põhimõtted «Minu aeg», «Minu harrastus», «Minu elu».

Oksakäärid

Oksakäärid

Oksakäärid on ühed tähtsaimad vahendid mitmekesiste aiatööriistade hulgas. Õige kasutamise korral oleneb just sellest lihtsast mehaanilisest vahendist taimede saagikus, tervis ja välisilme, kuid peamiseks on siiski seda kasutava inimese meeleolu ja emotsioonid. Paljud arvavad, et oksakäärid on piisavalt kitsa kasutusvaldkonnaga tööriist, mida tarvitatakse üksnes hooajaliselt, piiratud ajavahemikul. See pole kaugeltki nii. Oksakääre võib nimetada kõige universaalsemaks vahendiks kõigi aiatööriistade seas. Vilja- ja ilupuude, marjapõõsaste ja elustarade, lillepeenarde ja viinamarjaistanduste korral kasutatakse oksakääre aasta ringi. Vaatame nüüd lähemalt neid toiminguid, mida tuleb teha, et hoida aed optimaalses seisundis nii viljakandvuse kui ka ilu poolest.

home_icon_facebook FACEBOOK
home_icon_youtube YOUTUBE